Štampanje flajera ili oglašavanje u liftovima

stampanje-flajera-lift-reklama


Koji je najbolji način za efikasno reklamiranje firme, štampanje flajera ili oglašavanje u liftovima stambenih zgrada?

Izbor štampanja flajera svakako deluje kao jeftinija opcija, ali samo je naizgled tako. Uzimajući u obzir dizajn reklamnog materijala, štampu flajera i podelu istog, cena ovakvog oglašavanja nije nimalo jeftina. Pritom treba imati u vidu da se radi o jednokratnoj podeli reklamnog materijala i izuzetno slabom odazivu i efektima reklame. Takođe, najveći deo zgrada jednostavno ne dozvoljava unošenje reklamnog materijala, pa je samim tim i ograničen obim podele flajera.

Sa druge strane imamo opciju oglašavanja u liftovima stambenih zgrada. Veliki izbor dimenzija reklama omogućava svakom korisniku odabir za njemu cenovno isplativu opciju oglašavanja. U odnosu na dimenziju reklame, cene variraju od 3000 dinara za najmanju dimenziju za mesečno oglašavanje u 50 zgrada na određenom OKRUGU – opštini u Beogradu.

Treba napomenuti da navedena cena predstavlja oglašavanje na mesečnom nivou – za navedenu cenu reklama će se punih mesec dana nalaziti u svih 50 zgrada, za razliku od flajera koji predstavljaju jednokratnu podelu istog.

Takođe, u cenu su uračunati: izrada idejnog rešenja reklame, štampu reklamnog materijala, postavku reklamnog materijala, monitoring zakupljenih lokacija i foto izveštaj sa terena.

Štampanje flajera

Cena štampe flajera varira u zavisnosti od tiraža. Npr., za štampu nekih 5000 flajera standardnih dimenzija treba odvojiti oko 8000 dinara. Cena podele navedenih 5000 flajera, otprilike iznosi oko 5000 dinara – oko 1 dinar po flajeru. Ako ne plaćate dodatno za izradu idejnog rešenja flajera, ukupna cena oglašavanja će vas koštati oko 13 000 dinara. Ako razmišljamo maksimalno pozitivno, u najboljem slučaju, za navedenu cenu vašu reklamu videće 5000 stanara. Ako uzmemo neki prosek od 50 stanova po zgradi, vaše flajere podelićete u 100 zgrada.

Flajeri = 13 000 dinara / 5000 stanara

Oglašavanje u liftovima

okrug-40Cena najmanje dimenzije iznosi 3000 dinara za mesečno oglašavanje u 50 zgrada. Postavkom reklame u liftove 50 zgrada, vašu reklamu videće ne samo svi ukućani koji koriste lift, nego i svi posetioci koji im dolaze u posetu. Postavkom reklame na jedao od OKRUGA, vašu ponudu videće 7320 stanara (uzet prosek iz 8 dostupnih OKRUGA) + posetioci koji im dolaze u posetu.

Lift reklama = 3000 dinara / 7320 stanara + posetioci

Rezultat je više nego očigledan!

Pogledajte cenovnik oglašavanja u liftovima.

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published.