ljudi-papiri

Sporazumni razvod braka: Novi početak ili složen put?

Sporazumni razvod braka često se doživljava kao završetak jednog poglavlja, ali za sve uključene strane može predstavljati novi početak. Ovaj proces, iako formalno označava kraj bračne zajednice, u stvarnosti predstavlja dublji i složeniji put koji sa sobom nosi određene izazove.

U nastavku teksta pružićemo vam bitne informacije o tome šta sporazumni razvod braka podrazumeva i istaći njegove beneficije.

Sporazumno okončanje bračne zajednice

Proces sporazumnog okončanja bračne zajednice predstavlja povoljniju alternativu u odnosu na razvod braka po tužbi, pod uslovom da su oba bračna partnera saglasna s tom odlukom. 

U ovoj situaciji, sporazum se dokumentuje u pisanom obliku, gde se jasno definišu detalji roditeljskih prava ukoliko ima maloletne dece, kao i raspodela zajedničke imovine.

Zahtev za sporazumni razvod braka se podnosi nadležnom sudskom organu. Obično je to osnovni sud u mestu poslednjeg zajedničkog prebivališta bračnog para.  

Uz zahtev je potrebno priložiti određene dokumente, kao što su izvod iz matične knjige venčanih i izvod iz matične knjige rođenih za svu zajedničku decu.

Prednosti sporazumnog razvoda braka

Sporazumni razvod braka nosi sa sobom niz prednosti u poređenju sa drugim opcijama. Prvenstveno, ova procedura često se završava brzo i to već na prvom ročištu. Finansijski izdaci ovakvog postupka su znatno niži, a dodatna korist je što neće pogoršati već narušene odnose između supružnika.

Što se tiče kriterijuma za postizanje sporazumnog razvoda braka, najvažniji uslov je saglasnost oba partnera da okončaju brak. Ukoliko postoji neslaganje između supružnika po ovom pitanju, sporazumni razvod nije opcija, već će partner koji želi razvod biti primoran da podnese tužbu.

Pravno određeni razlozi za sporazumni razvod braka obuhvataju ozbiljno i trajno narušavanje bračnih odnosa i izostanak zajedničkog života između supružnika. 

Saglasnost za ovaj tip razvoda izražava se kroz formalni predlog sudu, u kojem supružnici traže zvanično okončanje svog braka, što se potom evidentira u matičnim knjigama.

Izazovi, regulative i efikasno rešavanje međunarodnog razvoda braka

Kako kaže advokat Srđan Popović, međunarodni razvod braka predstavlja složenu pravnu situaciju, budući da su bračni partneri poreklom iz različitih država. 

Ovaj proces nosi sa sobom različite izazove i komplikacije, s obzirom na različite pravne regulative, kulturne razlike i običaje koje svaka zemlja primenjuje u vezi sa rastavom i podelom imovine.

Efikasno rešavanje međunarodnog razvoda braka zahteva angažovanje advokata za razvod s iskustvom u oblasti međunarodnog prava. To je veoma važno kako bi se zadovoljili svi zakonski zahtevi i zaštitili interes svih strana uključenih u ovaj proces.

Sporazum o raspodeli zajedničke imovine

Sporazum o raspodeli zajedničke imovine je neizostavan element predloga za sporazumni razvod braka, nezavisno od toga da li se roditeljsko pravo predstavlja kao zajedničko ili odvojeno. 

Praksa često uključuje da se u ovaj sporazum unesu vredni imovinski elementi, poput nepokretnosti, motornih vozila, štednih uloga u bankama i drugih dokumentovanih resursa. S druge strane, predmeti manje vrednosti, kao što su pokućstvo, nameštaj, manje količine gotovine i lične stvari, obično se praktično podele bez formalnog unošenja u sporazum o razvodu.

Izuzetno je važno priložiti pisane dokaze o imovini koja se deli u sporazumu kako bi se izbegli dugotrajni sudski postupci gde bi sud utvrđivao vlasničke interese i doprinos svakog supružnika tokom sticanja imovine, što može potrajati godinama. U Srbiji postoji prednost u tome što se razvod braka i podela imovine mogu obaviti putem različitih postupaka.

Iako se pretpostavlja da će udeli supružnika u zajedničkoj imovini biti podjednaki, zakon u Srbiji dozvoljava supružnicima da raspodele imovinu prema svojim željama, uključujući mogućnost da svu imovinu prenesu na jednog supružnika.

Regulisanje roditeljskog prava

Tokom sporazumnog razvoda braka, dogovor o roditeljskom pravu omogućava roditeljima da regulišu budućnost svoje dece nakon razvoda. Glavno pitanje u ovom dogovoru je kome će biti povereno starateljstvo. 

U slučaju da se odluče za zajedničko roditeljsko pravo, odnos prema deci ostaje sličan kao pre razvoda, bez sudskog utvrđivanja alimentacije ili rasporeda viđanja sa drugim roditeljem.

Međutim, kada se predloži da samo jedan roditelj ima roditeljsko pravo, neophodno je odrediti kod kojeg roditelja će dete boraviti, visinu izdržavanja i način održavanja kontakta sa drugim roditeljem.

Sporazumni razvod omogućava veću fleksibilnost u vezi sa rasporedom viđanja deteta, dok tužba za razvod retko pruža istu slobodu. Uobičajeno je da se viđanje uslovljava plaćanjem alimentacije, što nakon razvoda može dovesti do problema i sukoba među roditeljima.

Razvod braka kroz tužbu: Kada sporazumni razvod nije opcija

U situacijama kada bračni partneri ne mogu da postignu saglasnost u vezi sa svim aspektima sporazumnog razvoda braka, poput pitanja vezanih za roditeljsko pravo, iznos alimentacije za dete ili podelu zajedničke imovine, sporazumni razvod prestaje da bude opcija. 

U takvim okolnostima, jedini izbor je pokretanje sudske tužbe za razvod braka.

Tužba za razvod braka obično podrazumeva aktivno učešće suda i izricanje sudske odluke kojom se razrešavaju sporna pitanja. Ovaj proces može biti dugotrajan i složeniji u poređenju sa sporazumnim razvodom.

Takođe, u slučajevima gde nije postignut sporazum, sud će doneti konačne odluke o pitanjima kao što su starateljstvo nad decom, alimentacija, podela imovine i druga značajna pitanja.