Cenovnik oglašavanja za OKRUGE

OKRUG predstavlja skup 50 zgrada grupisanih na jednom delu grada, koji teritorijalno pripadaju određenoj opštini u Beogradu. U trenutnoj ponudi imamo 8 OKRUGA. Izborom oglašavanja na OKRUZIMA klijenti reklamni pano dele sa više oglašivača.

Vremenski period oglašavanja na OKRUZIMA je dva meseca.

Dimenzije i cene

DIMENZIJA VAŠE REKLAMECENA DVOMESEČNOG OGLAŠAVANJA NA JEDNOM OKRUGU* (50 zgrada)
5*5 cm6000 DINARA
10*5 cm11500 DINARA
15*5 cm16500 DINARA
10*10 cm20900 DINARA
15*10 cm29000 DINARA
15*15 cm39000 DINARA
20*15 cm47000 DINARA
30*15 cm56000 DINARA

* Navedena cena je za dvomesečno oglašavanje na jednom OKRUGU i u cenu je uračunato: izrada idejnog rešenja, štampa reklamnog materijala, postavka reklamnog materijala, monitoring zakupljenih lokacija i foto izveštaj sa terena.


Oglašavanjem u liftovima dobijate i GRATIS godišnju registraciju na internet portalu NAVEDIME.rs.

Primer izgleda reklamnog materijala

1
2
3
4
5
6
cenovnik-za-okruge
1

Izgled reklame u dimenzijama

5*5 cm

2

Izgled reklame u dimenzijama

10*5 cm

3

Izgled reklame u dimenzijama

10*10 cm

4

Izgled reklame u dimenzijama

15*10 cm

5

Izgled reklame u dimenzijama

20*15 cm

6

Izgled reklame u dimenzijama

30*15 cm

NEVEROVATNA PONUDA / 6 meseci GRATIS oglašavanja

Cene oglašavanja uz godišnji ugovor

DIMENZIJA VAŠE REKLAMECENA MESEČNOG OGLAŠAVANJA NA JEDNOM OKRUGU* (50 zgrada)
5*5 cm3000 DINARA
10*5 cm5750 DINARA
15*5 cm8250 DINARA
10*10 cm10450 DINARA
15*10 cm14500 DINARA
15*15 cm19500 DINARA
20*15 cm23500 DINARA
30*15 cm28000 DINARA

* Plaćanje navedenog iznosa vrši se prvih 6 meseci, drugih 6 meseci oglašavanje je GRATIS!

U cenu je uračunato: izrada idejnog rešenja, štampa reklamnog materijala, postavka reklamnog materijala, monitoring zakupljenih lokacija i foto izveštaj sa terena.


Oglašavanjem u liftovima dobijate i GRATIS godišnju registraciju na internet portalu NAVEDIME.rs.

4 koraka do godišnjeg Ugovora

1. Korak: Izaberite dimenziju reklame sa kojom želite da predstavite vašu ponudu

2. Korak: Odaberite jedan ili više Okruga na kojima želite da se nađe vaša reklama

3. Korak: Napravićemo raspored oglašavanja za navedeni Okrug/Okruge za period od godinu dana

4. Korak: Plaćanje se vrši prvih 6 meseci za izabranu dimenziju reklame, a drugih 6 meseci oglašavanje je GRATIS!

Online rezervacija godišnjeg oglašavanja