kafa-radni-sto

Koji posao odgovara vašem tipu ličnosti

Izbor pravog posla nesumnjivo ima značajan uticaj na našu sreću i uspeh u životu uopšte. Sa ciljem da formiramo jasniju sliku toga koji poslovi odgovaraju našem temperamentu, sklonostima i preferencijama, veoma je važno da se pozabavimo razumevanjem svoje ličnosti. U tekstu koji je pred nama istražićemo kako različiti aspekti ličnosti mogu uticati na naš pristup formiranju karijere i samim time kako možemo pronaći posao koji najbolje odgovara našem tipu ličnosti.

Ekstrovertnost ili introvertnost

Među karakteristikama koje mogu da utiču na izbor karijere, najčešće slušamo o ekstrovertnosti i introvertnosti. Ekstroverti obično uživaju u poslovima koji uključuju mnogo komunikacije i interakcije sa ljudima i odgovara im okruženje karakteristično za velike gradove, te će rado konkurisati za pozicije kao što su uzbudljivi poslovi u prodaji ili dinamičan posao konobara u Beogradu i vrlo dobro će se snalaziti na radnim mestima koja zahtevaju javni nastup. S druge strane, introverti se često osećaju bolje u poslovima koji omogućavaju više samostalnog rada i dubokog razmišljanja, kao što su istraživanje, programiranje ili pisanje.

Intuicija ili senzacija

Aspekat ličnosti koji se odnosi na način na koji prikupljamo informacije – putem intuicije ili na osnovu senzacija – u velikoj meri utiče na to koliko ćemo biti uspešni na određenim radnim mestima. Osobe koje su više usmerene na intuiciju mogu biti kreativnije i inovativnije, pa bi im odgovarali poslovi koji zahtevaju strategijsko razmišljanje i rešavanje kompleksnih problema poput poslovnog konsultanta ili pozivi koji dozvoljavaju određene slobode poput umetničkog rada. Sa druge strane, osobe koje se oslanjaju na senzaciju mogu biti sklonije konkretnom i praktičnom radu, te bi uživale u poslovima u domenu inženjerstva, kao i građevine ili medicine

Analitičnost ili osećajnost

Način na koji donosimo odluke, dakle da li se oslanjamo na logiku i analizu ili na emocionalnu inteligenciju i samiim time empatiju, može u velikoj meri odrediti naš karijerni put. Osobe koje su sklone racionalnom promišljanju često su uspešne u poslovima koji zahtevaju analitičke veštine, kao što su računovodstvo, istraživanje ili programiranje. Sa druge strane, osobe koje se više oslanjaju na osećanja često su dobre u poslovima kao što su psihologija, socijalni rad ili obrazovanje, gde je empatija odnosno razumevanje drugih ključni faktor uspeh.

Pristup organizaciji svakodnevnih aktivnosti

Još jedan veoma važan aspekat ličnosti u ovom kontekstu odnosi se na način na koji organizujemo svoj život i rad. Osobe koje su sklone takoreći prosuđivanju su osobe koje obično vole da imaju strukturu i planiranje u svom random procesu, te se dobro snalaze u menadžerskim ulogama ili u vođenju projekata. Sa druge strane, osobe koje se oslanjaju na percepciju su fleksibilnije i otvorene za nove ideje, što bi ih moglo usmeriti ka kreativnim i nekonvencionalnim karijerama kao što su umetnost, dizajn ili novinarstvo.

Holandski kodovi

Sa ciljem da što bolje razumemo koji posao odgovara našem tipu ličnosti, možemo se poslužiti i takozvanim Holandskim kodovima, koji počivaju na teoriji da je naša produktivnost usko u vezi sa time koliko naši radni zadaci odgovaraju našim sklonostima i podrazumevaju klasifikaciju različitih tipova ličnosti u šest osnovnih kategorija: istraživački, realistički, umetnički, konvencionalni, društveni i preduzetnički.

Istraživački tip ličnosti

Istraživački tip ličnosti karakterišu znatiželja i radoznalost. Pojedinci koje odlikuju ove osobine najbolje funkcionišu na radnim mestima koja zahtevaju istraživanje, analizu podataka i rešavanje kompleksnih problema.

Realistički tip ličnosti

Osobe koje karakteriše realistički tip ličnosti su praktične i veštine su im usmerene na fizički rad ili praktične zadatke. Poslovi u građevinarstvu, inženjeringu ili tehničkim oblastima odgovaraju ovom tipu ličnosti.

Umetnički tip ličnosti

Umetnički tip ličnosti se ističe po kreativnosti, maštovitosti i sklonosti izražavanju. Poslovi u umetnosti i dizajnu su često izbor ovih pojedinaca.

Konvencionalni tip ličnosti

Konvencionalni tip ličnosti preferira strukturu i red. Poslovi koji zahtevaju preciznost i organizaciju, poput računovodstva ili administracije, odgovaraju ovom tipu ličnosti.

Društveni tip ličnosti

Društveni tip ličnosti odlikuje empatija i osobe koje pripadaju ovom tipu se sjajno snalaze u komunikaciji. Poslovi u oblasti obrazovanja, socijalnog rada ili zdravstva često privlače ove pojediince.

Preduzetnički tip ličnosti

Preduzetnički tip ličnosti opisuje osobe koje su lideri i inovatori. Ove osobe se najbolje osećaju radeći poslove koji su izazovni i pružaju im priliku za preuzimanje rizika.

 

Važno je napomenuti da se sklonosti mogu menjati tokom života, te i da različite faze života neretko donose uslove kojima odgovaraju različiti karijerni putevi. U mlađoj životnoj dobi smo neretko skloniji ispipavanju svojih granica i radije se opredeljujemo za izazovne zadatke, dok će se nakon navršene tridesete godine naši priroriteti polako menjati i počećemo da se fokusiramo na stabilnost. Iz ovog razloga su kontinuirano istraživanje i samoprocena ključni koraci za pronalaženje karijere koja odgovara našem trenutnom životnom kontekstu.

 

Izbor karijere koji odgovara našem tipu ličnosti može značajno doprineti našem ličnom zadovoljstvu i uspehu. Važno je razmotriti svoje preferencije, ali i prilagoditi izbor karijere svojim životnim uslovima. Samoprocena, samousavršavanje, razumevanje sebe i istraživanje različitih mogućnosti će nam pomoći da pronađemo posao koji će nam najbolje odgovarati i doprineti našem profesionalnom i ličnom razvoju.

https://pixabay.com/photos/resume-cv-job-application-career-6627200/