sravciger-kljuc-alat

Kako reklamirati prodaju alata za kućne poslove?

Kupovina alata za sopstvene potrebe – amaterske i radove iz hobija, interesuje veliki broj ljubitelja realizacije samostalnih ideja i poslova, umesto angažovanja majstora. Brojni su uređaji koji se biraju za radionice u svom domaćinstvu, od bušilice, brusilice, različitih tipova testera, trimera, do poljoprivrednih mašina.

Ubodna testera predstavlja tip alata koji obezbeđuje bezbedno, brzo i lako sečenje materijala različitih karakteristika, pa se često može videti i u kućnoj upotrebi. Svakako, bitno je biti obučen za korišćenje ovog, kao i svakog drugog alata, ali posebno jer se radi o oštrim sečivima.

Obraćanje pažnje na namenu testere pre kupovine

 Važna karakteristika svake ubodne testere odnosi se na konkretnu namenu, odnosno za koji materijal je namenjena za upotrebu. Iako postoje mnoga univerzalna rešenja, bitno je razmotriti da li se radi o plastici, metalu, limu, drvetu, podovima i laminatu, staklu ili drugim teksturama.

Bitno je da ubodna testera po svim karakteristikama odgovara nameni i u tom smislu bitno mesto zauzima samo sečivo, način pokretanja i funkcionisanja, kao i debljina i svojstva oštrica. Kada se kupuje za kućnu upotrebu preporuka je izabrati testeru koja nema veliku snagu i brzinu pokreta sečiva, s obzirom da je potrebno na prvom mestu obratiti pažnju na bezbednost i odgovorno rukovanje.

Vrste testere i način korišćenja kao ključne karakteristike

 Pre odlaska u kupovinu, neophodno je i da se razmotre vrste uređaja sa aspekta korišćenja, pogona i upotrebe. Naime, danas postoji akumulatorska ubodna testera koja ne zahteva postojanje kablova, već samo baterije koje se moraju povremeno puniti.

Druga vrsta obuhvata testeru sa kablovima, koje obezbeđuju kontiniuran višečasovni rad uvek kada je to potrebno, ali je nešto teža za manipulaciju i radove na otvorenom prostoru. Postoji takođe i ubodna testera sa klasičnim sečivima koja se pomeraju gore i dole, kao i oscilirajuća koja ima, pored ovakvih, i pokret sečiva napred sa ubrzanjem presecanja materijala, odnosno odabrane podloge. Isto tako, mogu se pronaći i testere specijalizovane za presecanje određenih tipova tekstura.

Performanse ubodne testere za domaćinstvo i radionicu

 Kada se kupuje ubodna testera za domaćinstvo, odnosno sopstvenu radionicu i ličnu amatersku i upotrebu iz hobija, važno je obratiti pažnju na radne performanse. Konkretno, u ovakvim slučajevima korišćenja nije potrebno imati uređaj velike jačine i snage, jer je uvek za neprofesionalno rukovanje bolje odabrati niži nivo i srednje funkcije i performanse.

Takođe, sa aspekta karakteristika brzine izvođenja radova i samog sečiva, prednost je da ubodna testera bude klasična i stabilna, sa što sporijim obrtajima sečiva, manje izraženom jačinom i tempom presecanja materijala. Bilo da se radi o sečenju laminata koji se postavlja, limova ili plastičnih delova, amatersko rukovanje, kao i svako drugo naravno, kao prioritet ima bezbednost, pouzdanost i sigurnost. Ljubazno osoblje prodajnih objekata rado će pomoći u pronalasku najboljeg rešenja za upotrebu iz hobija.

Ubodna testera predstavlja alat koji može biti univerzalne ili specijalizovane namene, odnosno koristiti se za presecanje velikog broja, ili samo određenog tipa materijala. Da bi bila odabrana na pravilan način, u skladu sa poznavanjem načina rukovanja, performansama i namenom preporuka je poslušati savete stručnjaka u ovoj oblasti i posvetiti pažnju isključivo bezbednosti.