Flajer kao marketinško sredstvo za privlačenje klijenata

flajer-kao-marketinsko-sredstvo


Flajer kao vid direktnog marketinga, u potpunosti je izgubilo svoje mesto na tržištu kao opcija oglašavanja.

Veoma mali broj firmi se danas opredeljuje da svoj marketinški nastup prepusti jednokratnoj podeli reklamnog materijala.

Postoji više razloga zašto firme više ne štampaju flajere:

Neefikasnost flajera

Jedan od glavnih razloga zašto se firme više ne odlučuju da štampaju flajere, jer su isti postali neefikasni. Stanari koji i dođu u kontakt sa flajerom, uglavnom vrlo brzo isti odluče da odlože u najbližu kantu. Najveći broj flajera uopšte se ni ne pogleda.

Problem oko podele flajera

Veliki broj uređenih zgrada ne dozvoljava unošenje reklamnog materijala, pa se samim tim i stvorio problem oko podele flajera – oglašivači su uskraćeni za podelu flajera u velikom broju zgrada. Na taj način ogroman broj potencijalnih korisnika uopšte ne može da se upozna sa uslugama oglašivača.

Postoji li kvalitetna alternativa za flajer?

okrug-40Razmišljući o problemima oglašivača sa jedne strane i nezadovoljstvu potrošača/stanara sa druge strane, Marketing agencija Lift oglasi kreirala je potpuno nov i izuzetno efikasan medijski kanal.

On je omogućio oglašivačima da prezentuju svoje proizvode i usluge na kulturan način, bez bojazni da će njihova reklama završiti kao neželjena pošta.

Sa druge strane skupštine stanara su dobile odgovarajuću nadoknadu i mesto za reklame na kome se mogu upoznati sa uslugama oglašivača.

Kao kreatori inovativne usluge u oblasti indoor oglašavanja, oglašavanje u liftovima pokazalo se kao veoma efikasna alternativa flajerima iz više razloga:

Reklama u liftu je izuzetno efikasno marketinško sredstvo

Veliki broj klijenata, kao i utisci o saradnji dovoljno su dobar pokazatelj efikasnosti reklama u liftu.

Reklama u liftu ima svoje mesto i ne može završiti kao neželjena pošta. Lift reklama nije sredstvo jednokratne podele, već je svakodnevno prisutna u lift tokom trajanja reklamnog perioda.

Stanari pozitivno reaguju na reklame u liftu, kako nemaju druga posla tokom vožnje, oni samovoljnu konzumiraju reklame.

Ekskluzivno pravo oglašavanja u zgradama

Zahvaljujući potpisanim ugovorima sa zgradama, Lift oglasi su oglašivačima omogućili da se oglašavaju u zgradama koje imaju istaknutu zabranu reklamnog matrijala. Lift reklama je jedini način da oglašivači svoj proizvod ili uslugu prezentuju stanarima tih zgrada.

Cena oglašavanja u liftovima

Zahvaljujući dobroj ponudi, Lift oglasi su oglašivačima omogućili 6 meseci GRATIS oglašavanja po uslovima NEVEROVATNE PONUDE.

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *